Waarom werken wij volgens de scrum-methode?

Bij Index Software werken wij volgens de scrum methode. Scrum is een framework om op een flexibele manier (software) producten te ontwikkelen. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints, met een lengte van 1 tot 4 weken, werkende (software) producten opleveren. Door middel van korte sprints wordt er naar iedere sprint een werkend deel opgeleverd. Onderstaand geven wij een aantal redenen om met de scrum-methode te werken.

  1. Betere effectiviteit van het team

Het doel van scrum is het hebben van een multidisciplinair en zelfsturend team. Samen wordt het project opgepakt en iedereen is betrokken bij het plannen, bespreken van moeilijkheden en het verdelen van de taken.

Een scrum team heeft een Product Owner. Deze product owner maakt samen met de klant een user story. Dit is eigenlijk een lijst met een aantal eisen en taken. De belangrijkste features van de software moeten als eerst geïmplementeerd worden. Het team geeft gezamenlijk, van elke User Story, een inschatting van de hoeveelheid ontwikkelcapaciteit en tijd die nodig is. De Story’s worden regelmatig met de opdrachtgever en het hele team besproken. Dit zorgt ervoor dat er een betrouwbare inschatting gegeven kan worden.

Het team wordt geleid door een Scrum Master. Hij houdt aan het begin van iedere werkdag een zogenaamde ‘Daily Scrum’-meeting, de Daily stand-up. Tijdens deze stand-up verteld iedereen waar hij/zij mee bezig is en waar men tegenaan loopt.

Daarnaast heb je natuurlijk het Development Team. Het development team levert aan het einde van een sprint een werkend product op.

 

  1. Een optimale Return On Investment (ROI)

De genoemde voordelen van een agile (scrum) aanpak, zorgen ervoor dat de ROI van uw CRM implementatie wordt gemaximaliseerd. Door een optimale controle over het project en de mogelijkheid om snel in te spelen op veranderende prioriteiten, omstandigheden en behoeften, bent u verzekerd van een goed werkend en perfect passend CRM systeem.

 

  1. Iedere 2-4 weken wordt er een deel van de software geheel werkend opgeleverd 

Het Scrum framework is iteratief. Er wordt gewerkt in korte iteraties van twee tot maximaal vier weken, die ook wel ‘Sprints’ worden genoemd. Aan het eind van iedere Sprint wordt een werkend stuk/product opgeleverd. Door de korte iteraties heb je als klant veel eerder inzicht in de voortgang van het project en blijven de business en het ontwikkelteam beter met elkaar verbonden en betrokken.

 

  1. Inzicht in de voortgang van het project

Er worden doelen opgesteld, niet alleen per sprint, maar ook per dag. Dit zorgt ervoor dat het team zich flexibel kan organiseren rondom deze doelen. Het feit dat iedereen dezelfde doelen deelt, zorgt voor samenhang en een duidelijke richting. De doelen per Sprint worden samen met de opdrachtgever opgesteld. Dat betekent dat de opdrachtgever altijd op de hoogte is en de verwachtingen overeenkomen met het hetgeen waar het team aan werkt. De doelen zijn daarnaast haalbaar, omdat het team zelf de inschatting doet voor het werk. 

 

  1. Er wordt software gebouwd op basis van de wens van de klant

Aan het einde van het project kan het gewenste product opgeleverd worden.

Elke sprint wordt door het team zowel met elkaar, als met de klant geëvalueerd. Dit nodigt uit tot het geven van feedback en daarmee tot openheid binnen het team. Open teams zijn productiever, omdat belemmeringen op regelmatige basis worden besproken en zoveel mogelijk worden opgelost.

Werkt u al met de scrum-methode? Of bent u benieuwd wat onze ervaringen hiermee zijn?

Neem dan even contact met ons op.